Sala interna
__________________________________________